Kasutajatingimused

MÕISTED

 

E-PITSAT – internetileht E-PITSAT.ee koos alamlehtedega ning E-PITSAT lehed Facebookis, Twitters jms.

 

Klient – isik, kes registeerib ennast E-PITSAT kasutajaks või kasutab E-PITSAT teenust ning on teovõimeline isik või isik, kellel on E-PITSAT kasutamiseks

 

seadusliku esindaja nõusolek.

 

VASTUTUS

 

Kliendi vastutus, õigused ja kohustused

 

Registreerides E-PITSAT kasutajaks või ostes E-PITSAT teenuseid või tooteid nõustub Klient käesolevate Kasutajatingimustega.

 

Klient kohustub edastama enda kohta õigeid isikuandmeid E-PITSAT-le.

 

Ostes E-PITSAT-s Kaupmehe teenuse või toote nõustub Klient E-PITSAT-s Kaupmehe teenuse või toote juures kirjeldatud tingimustega.

 

Klient on kohustatud teatama viivitamatult E-PITSAT-le kõikidest probleemidest E-PITSAT teenuse kasutamisel, maksmisel.

 

E-PITSAT VASTUTUS, ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

E-PITSAT vastutab oma poes müüdavate toodete saadavuse ja tellimuse täitmise eest.

E-PITSAT ei vastuta kolmandate osapoolte põhjustatud võimalike vigade eest, mis takistavad E-PITSAT kasutamist.

 

ISIKUANDMED JA NENDE TÖÖTLEMINE

 

Registreerides E-PITSAT kasutajaks või ostes E-PITSAT-s Kaupmehe teenust või toodet võib Klient anda nõusoleku oma isikuandmeid töödelda ja saada

 

edaspidiseid teateid E-PITSAT-lt.

 

Klient saab igal ajahetkel loobuda teadete saamisest E-PITSAT-lt.

 

E-PITSAT ei anna Kliendi isikuandmeid üle kolmandatele isikutele.

 

KASUTAJATINGIMUSTE JA TEENUSE MUUTMINE

 

E-PITSAT-l on õigus muuta ühepoolselt E-PITSAT teenust ja informeerida Kliente E-PITSAT veebiküljel.

 

Kasutajatingimuste muutumisel jõustuvad tingimused E-PITSAT-is avaldamisel.

 

MUUD SÄTTED

 

E-PITSAT ja Klient juhinduvad Eesti Vabariigi seadusandlusest.

 

E-PITSAT kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad Klient ja E-PITSAT lahendada läbirääkimiste teel.

 

Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.

 

Kasutame OpenCarti
E-Pitsat © 2024